DSM er certificeret i DRF

Beredskabsplan for DSM

DSM Rideklub beredskabsplan ved ride- eller maskinulykker.


1. Stands ulykken.

2. Afskærm tilskadekomne - så tilstanden ikke forværres.

3. Få en anden til at tage sig af hesten/stoppe maskinen.

4. Bliv ved tilskadekomne og vurder dennes tilstand.

5. Ring ALARM 112 ved mindste tvivl.

6. Beskriv ulykken – beskriv tilskadekomnes tilstand – oplys adresse:
Englodsvej 9, 2791 Dragør.

7. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp på stedet.

8. Hvis ambulancen er på vej: placer en person i indkørslen for at vise vej til tilskadekomne.

DSM Rideklub beredskabsplan ved brand


1. Uanset brandens omfang: RING 112.

2. Bekæmp branden - med det udstyr vi har (brandslangen ved indgangsdøren, samt pulverslukker bag barrieren i ridehuset ved begge udgangsdøre mod P pladsen).

3. Børn under 16 år samles på P-pladsen. DE MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DELTAGE I BRANDBEKÆMPELSEN.

4. Eventuelle heste fjernes hurtigst muligt af rytteren fra området.

HUSK: Orienter dig om, hvor brandsluknings materiel befinder sig INDEN ULYKKEN SKER.

HUSK: Det drejer sig om sikkerhed for mennesker frem for alt.