DSM er certificeret i DRF

Om Dragør St. Magleby Rideklub

Dragør Store Magleby (DSM) rideklub er en forening under Dansk rideforbund (DRF), det betyder, at du som medlem drager nytte af de tilbud DRF har til rideklubberne. Du må starte ridestævner i klubbens navn, tage ridemærker, og du er dækket af idrættens forsikringer når du virker for klubben efter aftale med klubben (dvs. udfører frivilligt arbejde for klubben efter aftale med bestyrelsen, fx ved stævner) mm.

DSM er ligeledes i 2019 blevet medlem af Parasport Danmark, det betyder at hvis du ønsker at starte stævner som pararytter, er klubben nu certificeret. 

DSM lejer jord og bygninger af foreningen Dragør Store Magleby Ridecenter, hvis eneste aktiv er at udleje ovennævnte faciliteter, der er derfor ikke mulighed for opstaldning - hverken i DSM eller Ridecenteret.

Det er den frivillige, på general forsamlingen valgte bestyrelse i DSM der varetager den daglige drift af klubben og faciliteterne.

DSM er en rideklub med ca. 100 aktive medlemmer. Aktive medlemmer har adgang til at benytte DSM's faciliteter med hest.

Der er også et mindre antal medlemmer UDEN facilitetskort, disse medlemmer må deltage i ridestævner i klubbens navn samt arrangementer i klubben. Medlemmer har også stemmeret ved generalforsamlingen.

DSM har ingen beridere eller instruktører fast tilknyttet til klubben. Derimod har vi flere freelance undervisere der tilbyder undervisning, disse udvælges og koordineres af medlemmerne selv.

DSM gør venligst opmærksom på det er medlemmers eget ansvar at være fritids-/ulykkesforsikret i forbindelse med ophold på DSM arealer.