Velkommen til Dragør St. Magleby Rideklub


Englodsvej 9, 2791 Dragør


Referat af generalforsamling i DSM rideklub

18. marts 2024.

Fremmødte: 37 inkl. bestyrelsen.
Heraf 5 ikke-medlemmer.


1. Valg af dirigent:

Katja Heyde blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Bestyrelsen aflægger beretning:

Ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.


3. Det reviderede regnskab:

Blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.


4. Indkommende forslag:

Ingen indkomne forslag denne gang.


5. Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet forbliver uændret.


6. Budget for kommende år fremlægges:

Jan gennemgik de poster, som der forventes at være udgifter til i 2024. Heraf bla. ny rotunde, samt nyt toplag på bunden inde i ridehuset.

Budgettet blev udleveret til hvert bord.
Ingen bemærkninger hertil, så budgettet er godkendt.


7. Valg af formand: (lige år):

Jan Cornelius Petersen blev genvalgt som formand.


8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Susanne Helgstrand, Kristina Buch, Karina Rishede, og Morten Thyrsgaard fortsætter.

Josefine Schmidt trådte ud af bestyrelsen, og Gry Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant.


9. Valg af junior medlem i bestyrelsen:

Olivia Bach Jensen blev valgt ind.


10. Valg af suppleant til bestyrelsen:

Gry Nielsen blev valgt ind.


11. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Katja Heyde blev genvalgt som revisor. Tanja Hyldgaard Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.


12. Eventuelt:

Bestyrelsen takker Josefine Schmidt for sit fantastiske arrangement og arbejde i bestyrelsen og
takker “Lene madmutter” for hendes altid fantastiske arbejde i cafeen.

Begge fik en fin buket blomster.
Der blev blandt medlemmerne talt højt om, hvordan vi ALLE skal blive bedre til at tale pænt til hinanden i DSM.
Både børn/unge/voksene oplever, at både store og små taler grimt til hinanden.

Alle opfordres til at hjælpe hinanden med misforståelser eller forvirringer i ridehuset i stedet for at være sure og skræppe overfor hinanden.
Bestyrelsen opfordrer ALLE til at bruge deres sunde fornuft og IKKE benytte mobiltelefon imens din
opmærksomhed burde være på din hest og på andre ekvipager - det kan hurtigt gå meget galt!
Medlemmer opfordrer til at urutineret ryttere tjekker op på ridehusregler, så man ved, om man rider højre/venstre om osv. Og ligeledes HUSK at holde god afstand til andre ekvipager.

Der blev opfordret til at Anna Svemark laver et kursus med “generel hestekundskab", hvor alle urutinerede rytter kan blive klogere på rideregler samt hestens reaktioner - bestyrelsen taler sammen om muligheden for sådan et kursus.
Medlemmer opfordrer ALLE folk til ikke at hænge jakker, tæpper osv over barrieren, da nogle heste kan blive bange for dette, og dermed skabe en farlig situation i ridehuset.

Læg/hæng dem i stedet bag opstignings trappen nede i hjørnet af ridehuset.
Medlemmerne giver udtryk for at de er glade for alle de fælles arrangementer der foreligger i rideklubben - både for store og små, da dette giver et godt fællesskab.


13. Kåring af årets championat vinder:

Kæmpe stort tillykke til dig.
Pony dressur: Emma Bahnson 14 point.
Pony spring: Emma Bahnson 94 point.
Bestyrelsen har besluttet at DSM rideklub ikke længere afholder championater, da der desværre de sidste par år opleves en dalende tilslutning hertil.
Referat af bestyrelsesmøde d. 18/3-24 kl. 16.30


Mødested: Englodsvej 9, 2791 Dragør kl. 16.30. 


Tilstede: Susanne, Jan, Morten, Gry og Karina.


Fraværende: Kristina og Josefine.


1. Økonomi:
Økonomien ser fortsat god ud i DSM, og vi vil prioritere nyt toplag i ridehuset her i foråret 2024.
Bestyrelsen har den seneste måned haft fokus på, at alle ryttere der bruger ridehuset er
medlemmer og betaler dagskort eller har facilitetskort.
Dette arbejde fortsætter, og vi vil udføre stikprøvekontrol fremadrettet (da det desværre viser sig
at der ofte rider folk uden at betale).
Er du medlem af DSM, KTR eller TSR, kan man ride på dagskort hos hinanden ved undervisning

(Er du fx. KTR medlem er det IKKE muligt at komme forbi en tilfældig dag i DSM og ride på banerne her
- da “fælles medlemskabet” kun gælder for undervisning).
Er du medlem af en anden rideklub end disse tre, skal du betale medlemskab i DSM, for at kunne
ride på dagskort.

HUSK dagskortet skal altid betales FØR du rider ind på banerne.


2. Indkomne forslag:
Der er ingen indkomne forslag denne gang.


3. Baner og anlæg:
Vi nærmer os det lune forår, og derfor vil banen indenfor snart blive vandet igen.
Vi prioriterer, at der kommer nyt toplag i ridehuset her i løbet af foråret.
Der er kommet en radio i ridehuset (hvor den gamle stod nede ved lågen).

Det er derfor muligt at kunne ride til lidt hygge radio/musik fremover - husk dog at tage hensyn til andre ekvipager og naboer.


4. Nyt fra unge repræsentant (Gry):
Intet nyt.


5. Eventuelt:
Vi glæder os til at se så mange medlemmer til generalforsamlingen i dag.

Vi takker Lene for at hun igen igen har lavet et fantastisk måltid mad til alle - gratis mad tiltrækker folk, kan vi konkludere ;)


Næste bestyrelsesmøde afholdes d.13/5 - 2024 kl. 19.30
Indkomne forslag til drøftelse i bestyrelsen modtages senest d. 8/5.

(karina@orionsalle.dk)____________________________________________________________________________________
Hvis uheldet er ude:


Link til hjemmesidens beredskabsplan


Link til hjemmesidens "Find DSM"___________________________________________________________________Link til bookingportal HER


____________________________________________________________________________________
TAK TIL VORES SPONSORER
I GØR EN STOR FORSKEL!


Læs meget mere om alle vores
fantastiske sponsorer på Facebook
FIND DEM HER


Vil du være sponsor? Læs mere vores sponserteam HER


_________________________________________________________________________________________Se den aktuelle ridehusplan HER____________________________________________________________________________________
ALT HVAD DU SKAL VIDE NÅR DU FÆRDES I DSM:


Læs DSM's sikkerhedsregler og reglement under fanen "DSM reglement"____________________________________________________________________________________Link til Aktivitets kalenderen


____________________________________________________________________________________     

      Følg DSM på FACEBOOK og INSTAGRAM

____________________________________________________________________________________
DSM rideklub er også medlem af Parasport Danmark____________________________________________________________________________________

DSM er certificeret i DRF